TARIKH : 8 OKTOBER 2022
MASA : 7.30 AM – 4.30 PM
TEMPAT: ARENA MAZFARI

Objektif Program : Matlamat utama penganjuran Program Kursus Kepimpinan ini adalah untuk menimbulkan keyakinan dalam diri murid untuk menjadi seorang pemimpin muda pada peringkat organisasi di sekolah. Selain itu, kursus ini juga bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang kepimpinan sesebuah organisasi dan juga melatih diri murid untuk menjadi lebih yakin, lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan seterusnya mampu untuk menjadikan diri murid sebagai ‘role model’ untuk murid yang lain.

1.Meningkatkan minat untuk emnjadi pemimpin yang dapat
dijadikan ‘role model’ oleh orang lain
2.Mendedahkan ilmu tentang peranan pemimpin dengan
lebih mendalam di peringkat organisasi sekolah
3.Membina individu yang berkeyakinan dan lebih berani
untuk berkomunikasi dan memimpin.