Kutipan sumbangan boleh mula dibuat sebaik sahaja buka sekolah nanti mengikut persetujuan Mesyuarat Agung Tahunan baru-baru ini